Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN

---------------------------

Số 0505/2020/VS-CBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 14 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN

Mã số thuế: 0101576537-001

Địa chỉ: Lô XN30-KCN Đại An- phường Tứ Minh- thành phố Hải Dương- tỉnh Hải Dương, Phường Tứ Minh, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Sợi Vĩ Sơn

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô XN30-KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203555838    Fax: 02203555959

Email: halinh@vison.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRỊNH THANH VINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011708547   ngày cấp: 18/11/2007   nơi cấp: CÔNG AN HÀ NỘI

Điện thoại cố định: 0903410757   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHẠM VĂN TRUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201891227   ngày cấp: 28/09/2019   nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế6000000
2Quần áo bảo hộ y tế1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)