Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH

---------------------------

Số 01/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Ninh , ngày 16 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH

Mã số thuế: 5701870970

Địa chỉ: Tổ 5, khu 10, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Tổ 5, khu 10, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0918526860    Fax:

Email: trantienlam@hotmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Huy Thuyết

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 100987789   ngày cấp: 07/07/2013   nơi cấp: Công An Quảng Ninh

Điện thoại cố định: 0918526860   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Huy Thuyết

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 100987789   ngày cấp: 03/07/2013   nơi cấp: Công An Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 30  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý NaCl 0,9%50000
2Dung dịch vệ sinh mũi Saline nano bạc50000
3Dung dịch vệ sinh mũi Phyto nano bạc50000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)