Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH

---------------------------

Số 01/2020/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Nam , ngày 19 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nam

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH

Mã số thuế: 0700836216

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Liêm Chung, Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Xóm 5, Xã Liêm Chung, Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0367818686    Fax:

Email: starlawluat.vn@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Thị Hoài

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 164184790   ngày cấp: 05/03/2015   nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình

Điện thoại cố định: 0375286888   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 131682309   ngày cấp: 08/05/2018   nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 100000000
2Bộ Quần Áo Phòng Dịch100000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)