Hồ sơ đã công bố

CƠ SỞ HUỲNH ANH

---------------------------

Số 01/HA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Tháp , ngày 19 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp

1. Tên cơ sở công bố: CƠ SỞ HUỲNH ANH

Mã số thuế: 1400664783

Địa chỉ: 102 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Tên cơ sở sản xuất: CƠ SỞ HUỲNH ANH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 102 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0983031382    Fax: 02773857605

Email: lydathoi3103@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÝ ĐA THỜI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 341054038   ngày cấp: 18/05/2018   nơi cấp: Đồng Tháp

Điện thoại cố định: 0983031382   Điện thoại di động: 0983031382

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lý Đa Thời

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 341054038   ngày cấp: 18/05/2018   nơi cấp: Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)