Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU VŨ BẢO

---------------------------

Số 01/2020/DDK-VB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 22 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU VŨ BẢO

Mã số thuế: 3702866959

Địa chỉ: thử đất số 648, tờ bản đồ 30, hẽm 101, đường Ngô Quyền, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Vũ Bảo

Địa chỉ cơ sở sản xuất: thửa đất số 648, tờ bản đồ 30, hẽm 101, đường Ngô Quyền, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0947842181    Fax:

Email: khautrang.vubao@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Huỳnh Trung Bảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 280602914   ngày cấp: 13/04/2017   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương

Điện thoại cố định: 0947842181   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trương Thị Minh Tâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 280479724   ngày cấp: 10/06/2010   nơi cấp: Công an Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 120  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế các loại3000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)