Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH

---------------------------

Số 052020/CRC-CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Khánh Hòa , ngày 25 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Khánh Hòa

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH

Mã số thuế: 4201275890

Địa chỉ: TDP Hòa Do 6B, Phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: TDP Hòa Do 6B, Phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02582465077    Fax:

Email: doyen@camranhgarment.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐIỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022947150   ngày cấp: 12/03/2010   nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02582465077   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HƯNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225215441   ngày cấp: 09/07/2014   nơi cấp: Công an tỉnh Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 30  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế1000000
2Đồ bảo hộ 50000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)