Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH BẮC VIỆT AN

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 30 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH BẮC VIỆT AN

Mã số thuế: 2301128977

Địa chỉ: Lô L1-31 Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH BẮC VIỆT AN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô L1-31, Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0936760110    Fax:

Email: bacvietanvn@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hà Thị Thuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125159145   ngày cấp: 14/06/2014   nơi cấp: CA Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0769230411   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Tư

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 090950799   ngày cấp: 19/06/2012   nơi cấp: CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế20000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)