Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKOO GROUP

---------------------------

Số 01/CBSX-SK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 31 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKOO GROUP

Mã số thuế: 0801290607

Địa chỉ: Số 100, phố Bạch Năng Thi, Phường Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKOO GROUP

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 4, khu 3, Phường Nhị Châu, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0911088686    Fax:

Email: khautrang.seikoo@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Hồng Thái

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142950299   ngày cấp: 18/03/2015   nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

Điện thoại cố định: 0911088686   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Văn Nghiệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 163015575   ngày cấp: 22/10/2006   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế100000000
2Bộ quần áo bảo hộ y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)