Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SMARTGAP VIỆT NAM

---------------------------

Số 01/CBSX-SMG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 08 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SMARTGAP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108631201

Địa chỉ: Số 57, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Smartgap Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Trung tâm thương mại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0827239999    Fax:

Email: smartgapcongbo@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 122276433   ngày cấp: 26/10/2014   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

Điện thoại cố định: 0827239999   Điện thoại di động: 0983906688

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024079000193   ngày cấp: 27/08/2019   nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 33  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)