Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM)

---------------------------

Số 01/KTYT-CPPC/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Định , ngày 10 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 4101435974

Địa chỉ: Lô C15a, KCN Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Trang Phục ngoài Trời CPPC (Việt Nam)

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô C15a, KCN Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563841699    Fax:

Email: minhky@cpow.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Atirote Puangsuwan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: AB3243561   ngày cấp: 22/03/2019   nơi cấp: Thái Lan

Điện thoại cố định: 0933325079   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HUỲNH LÊ SƠN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215133006   ngày cấp: 09/01/2006   nơi cấp: BÌNH ĐỊNH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 84  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế thông thường18000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)