Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHỰT HÀO

---------------------------

Số 01CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHỰT HÀO

Mã số thuế: 0316058221

Địa chỉ: 13 Đường số 19E, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHẬT HÀO

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 13 Đường số 19E, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0981444969    Fax:

Email: vietnamadb@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Nhựt Hào

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025745910   ngày cấp: 03/06/2013   nơi cấp: Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0981444969   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Thành Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023768447   ngày cấp: 20/08/2014   nơi cấp: Công An thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 41  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế20000000000
2Khẩu trang kháng khuẩn20000000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)