Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

---------------------------

Số 100620/ĐV-CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 11 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0101615930

Địa chỉ: Số 4 lô 1G, Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội., Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 02437830524 Fax:  02437831392

Email: daviphar@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Anh Văn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034076001059   ngày cấp: 05/02/2015   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0912345538   Điện thoại di động: 0912345538

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh.

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034178000882   ngày cấp: 17/03/2015   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000039/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 14/04/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số