Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH LINH NGỌC HD

---------------------------

Số 02:2020/CBSX-LN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 17 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH LINH NGỌC HD

Mã số thuế: 0801287562

Địa chỉ: Khu Lưu Hạ, phường An Lưu, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH LINH NGỌC HD

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu Lưu Hạ, phường An Lưu, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0367250899    Fax:

Email: toanxa@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thị Thoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 141475513   ngày cấp: 20/07/2010   nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

Điện thoại cố định: 0367250899   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Quang Thiều

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031084009794   ngày cấp: 01/04/2019   nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)