Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

---------------------------

Số 06-2020/CV-BYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 25 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0313130367-001

Địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà VCCI, số 09 đường Đào Duy Anh,, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024 3388 0808 Fax:  024 3562 0999

Email: tayha@idsmed.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LIM GOOI HWA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: A30599203   ngày cấp: 19/07/2013   nơi cấp: Shah Alam - Malaysia

Điện thoại cố định: 024 3388 0808   Điện thoại di động: 02433880808

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Thục Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013250483   ngày cấp: 09/07/2012   nơi cấp: Hà Nội

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000480/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 13/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số