Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

---------------------------

Số 02-DKSX/AP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 08 tháng 07 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Mã số thuế: 0600388384

Địa chỉ: Lô T1, đường N8, Khu công nghiệp Hòa Xá, Xã Lộc An, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Anh Phát

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô T1, đường N8, Khu công nghiệp Hòa Xá, Xã Lộc An, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 02283656688    Fax: 02283656688

Email: anhphatco2007@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thị Minh Thịnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036171006494   ngày cấp: 17/12/2019   nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0347321111   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Văn Dương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 168349732   ngày cấp: 08/04/2018   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 38  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bông gạc đắp vết thương10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)