Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH HỮU THIỆN HIỀN

---------------------------

Số 01:2020/CBSX-HTH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 22 tháng 07 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH HỮU THIỆN HIỀN

Mã số thuế: 3603230721

Địa chỉ: 868 Nguyễn Ái Quốc, KP 1, Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH HỮU THIỆN HIỀN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 503 Trần Văn Xã, KP 3A, Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0986017123    Fax:

Email: hoangthao29012020@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Huỳnh Thị Thảo Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 261204415   ngày cấp: 21/11/2018   nơi cấp: CA.Bình Thuận

Điện thoại cố định: 0986017123   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tài

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271837502   ngày cấp: 02/04/2015   nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1khẩu trang y tế20000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)