Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH 2HM CARE

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 14 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH 2HM CARE

Mã số thuế: 3603718967

Địa chỉ: 184 TA LAI, Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH 2HM CARE

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 184 TA LAI, Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0941216742    Fax:

Email: thanhhien2329@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 272304104   ngày cấp: 30/05/2009   nơi cấp: Công an Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại cố định: 0941216742   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN QUANG VŨ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205900407   ngày cấp: 24/11/2017   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế100000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)