Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MAY HỒNG THÁI

---------------------------

Số 01/CBĐKSX-HT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Bình , ngày 17 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Bình

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH MAY HỒNG THÁI

Mã số thuế: 1001152744

Địa chỉ: Thôn Đông Lễ Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MAY HỒNG THÁI

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Đông Lễ Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0356724156    Fax:

Email: dmechongthai@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Ngọc Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 033075002608   ngày cấp: 05/09/2017   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0356724156   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hà Tiến Lộc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142598261   ngày cấp: 27/07/2009   nơi cấp: Công an Hải Dương

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Đồ bảo hộ y tế50000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)