Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHIỆP LONG AN

---------------------------

Số 01/2020/CBSX-LA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 28 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHIỆP LONG AN

Mã số thuế: 1101903909

Địa chỉ: T580, ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHIỆP LONG AN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: T580, ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0979785886    Fax:

Email: anttt@airseaglobalgroup.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN MINH NHỰT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 300978221   ngày cấp: 22/08/2012   nơi cấp: Công An tỉnh Long An

Điện thoại cố định: 0908462070   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN HỮU NGHIỆP

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 049078000260   ngày cấp: 28/03/2018   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1KHẨU TRANG Y TẾ20000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)