Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV

---------------------------

Số 01/VBCB-PLTTBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0313337805

Địa chỉ: 345 Lý Thường Kiệt, Phường 09, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02838663399 Fax: 

Email: thienvu@thienvugroup.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LÊ THỊ MAI SƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026002081   ngày cấp: 26/01/2015   nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0972934035   Điện thoại di động: 0911766926

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Lê Thị Mai Sương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026002081   ngày cấp: 26/01/2015   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000105/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 07/09/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro; Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số