Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM

---------------------------

Số 090920/TTBYT-SNS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310625393

Địa chỉ: Tầng 2, số 88 Đường Bành Văn Trân, Phường 07, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LEE JEONG SEOK

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M02122305   ngày cấp: 09/08/2018   nơi cấp: HÀN QUỐC

Điện thoại cố định: 028 73009066   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: VŨ TIẾN HÙNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025688365   ngày cấp: 28/11/2012   nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể Anti-E2 trong huyết thanh lợn - VDPro® CSFV AB C-ELISA
2Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng virus lợn tai xanh trong huyết thanh/ huyết tương lợn - VDPro® PRRSV AB ELISA
3Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể anti-PCV2 trong huyết thanh lợn - VDPro® PCV2 AB ELISA
4Bộ kit xét nghiệm kháng nguyên virus tiêu chảy PED trong phân lợn - VDRG® PEDV Ag Rapid kit
5Bộ kit xét nghiệm kháng nguyên virus ROTA trong phân lợn - VDRG® ROTA Ag Rapid kit
6Bộ kit xét nghiệm kháng nguyên virus cúm gia cầm loại A ở gà - VDRG® AIV Ag Rapid kit 2.0
7Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng FMDV chủng O trong huyết thanh lợn - VDPro® FMDV Type O ELISA
8Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng nguyên CSFV trong huyết thanh lợn - VDPro® CSFV AG ELISA
9Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng virus gây bệnh Newcastle NDV trong huyết thanh gia cầm - VDPro® NDV AB ELISA
10Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng virus gây bệnh viêm phế quản truyền nhiễm IBV trong huyết thanh gia cầm - VDPro® IBV AB ELISA
11Bộ kit xét nghiệm 2 kháng thể kháng virus bạch cầu BLV và virus Brucella trong huyết thanh/ huyết tương bò - VDRG® BLV Ab/B.Brucella Ab Rapid kit
12Bộ kit xét nghiệm phân biệt 3 loại kháng nguyên virus lở mồm long móng trên heo và bò - VDRG® FMDV 3Diff/PAN Ag Rapid kit
13Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể đặc hiệu với protein không cấu trúc (NSP) của FMDV trong huyết thanh lợn - VDPro® FMDV NSP AB ELISA
14Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng Mycoplasma hyopneumoniae trong huyết thanh lợn - VDPro® MH AB ELISA
15Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng virus gây bệnh Aujeszky (ADV) trong huyết thanh lợn - VDPro® ADV AB Screen ELISA
16Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng virus gây bệnh Gumboro (IBDV) trong huyết thanh gia cầm - VDPro® IBDV AB ELISA
17Bộ kit qPCR phát hiện virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASFV) trong máu toàn phần, huyết thanh lợn và mẫu mô - VDx® ASFV qPCR
18Bộ kit phát hiện kháng thể bệnh dịch tả lợn châu Phi bằng phương pháp ELISA - VDPro® ASFV Ab i-ELISA ver 2.0
19Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng virus viêm não Nhật Bản (JEV) trong huyết thanh lợn - VDPro® Japanese Encephalitis AB ELISA
20Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng FMDV chủng A trong huyết thanh lợn - VDPro® FMDV Type A AB ELISA
21Bộ kit PCR phát hiện ADN virus gây bệnh lở mồm long móng (FMDV) trên lợn và gia súc - VDx® FMDV qRT-PCR
22Bộ kit qRT PCR phát hiện virus gây bệnh sốt lợn cổ điển (CSFV) trong máu toàn phần, huyết thanh lợn và mẫu mô - VDx® CSFV qRT PCR
23Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng Actinobacillus pleuropneumoniae serotype 2 trong huyết thanh lợn - VDPro® APP2 AB ELISA
24Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng Actinobacillus pleuropneumoniae serotype 5 trong huyết thanh lợn - VDPro® APP5 AB ELISA
25Bộ kit xét nghiệm virus gây bệnh Aujeszky (ADV) trong mẫu mô lợn bằng phương pháp FA - VDPro® ADV FA Reagent
26Bộ kit qPCR phát hiện virus PCV2 trong mẫu mô lợn - VDx® PCV2 qPCR
27Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng Mycoplasma Synoviae trong huyết thanh lợn - VDPro® MS AB ELISA
28Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể anti-ADV gI(gE) trong huyết thanh lợn - VDPro® ADV gI AB ELISA
29Bộ kit PCR phát hiện virus PCV2 chứa đoạn gen ORF2 trong mẫu mô lợn - VDx® PCV2 ORF2 PCR
30Bộ kit RT PCR phát hiện virus CSFV chứa đoạn gen 5'NCR trong máu toàn phần, huyết thanh lợn và mẫu mô - VDx® 5'NCR RT-PCR
31Bộ kit qRT PCR phát hiện virus chủng HP gây bệnh lợn tai xanh (PRRSV) trong máu toàn phần, huyết thanh lợn và mẫu mô - VDx® HP PRRSV qRT-PCR
32Bộ kit xét nghiệm kháng nguyên virus tả lợn châu phi trong máu toàn phần lợn - VDRF® ASFV Ag Rapid kit
33Máy đọc miễn dịch huỳnh quang cho bộ kit VDRF® ASFV Ag Rapid kit - VDRF® Reader
34Bộ kit xét nghiệm virus gây bệnh Aujeszky (ADV) trong mẫu mô lợn bằng phương pháp qPCR - VDx® ADV qPCR
35Bộ kit qPCR phát hiện nhanh virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASFV) trong máu toàn phần, huyết thanh lợn và mẫu mô - VDx® ASFV Speedy qPCR
36Bộ kit qRT PCR phát hiện virus chủng HP gây bệnh lợn tai xanh (PRRSV) trong máu toàn phần, huyết thanh lợn và mẫu mô - VDx® HP-PRRSV qRT-PCR(NA/EU)
37Bộ kit qRT PCR phát hiện virus tiêu chảy PED trong mẫu phân lợn và bệnh phẩm bệnh tiêu hoá - VDx® PEDV qRT-PCR
38Bộ kit qRT PCR phát hiện virus ROTA trong mẫu phân lợn và bệnh phẩm bệnh tiêu hoá - VDx® Rota A qRT-PCR
39Bộ kit ELISA xét nghiệm kháng thể kháng virus cúm gia cầm trong huyết thanh gà - VDPro® AIV AB ELISA
40Bộ kit Elisa xét nghiệm độc tố Aflatoxin M1 trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - BIO-SHIELD M1 ES
41Bộ kit Elisa xét nghiệm toàn bộ độc tố Aflatoxin trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - BIO-SHIELD TOTAL OP
42Bộ kit Elisa xét nghiệm toàn bộ độc tố Aflatoxin trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - BIO-SHIELD TOTAL 5
43Bộ kit Elisa xét nghiệm độc tố Deoxynivalenol trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - BIO-SHIELD DON 5
44Bộ kit Elisa xét nghiệm độc tố Zearalenone trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - BIO-SHIELD ZON 5
45Bộ kit Elisa xét nghiệm độc tố Fumonisin trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - BIO-SHIELD FUMONISIN 5
46Bộ kit Elisa xét nghiệm độc tố Ochratoxin trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - BIO-SHIELD OCHRATOXIN 10
47Bộ kit Elisa xét nghiệm toàn bộ độc tố Aflatoxin trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - 1-STANDARD TOTAL
48Bộ kit Elisa xét nghiệm độc tố Deoxynivalenol trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - 1-STANDARD DON
49Bộ kit Elisa xét nghiệm độc tố Zearalenone trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - 1-STANDARD ZON
50Bộ kit Elisa xét nghiệm độc tố Fumonisin trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - 1-STANDARD FUMONISIN
51Bộ kit Elisa xét nghiệm độc tố Ochratoxin trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - 1-STANDARD OCHRATOXIN
52Bộ kit xét nghiệm nhanh độc tố Aflatoxin M1 trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - SYMMETRIC M1 TEST
53Bộ kit xét nghiệm nhanh toàn bộ độc tố Aflatoxin trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - SYMMETRIC TOTAL GREEN 0-30
54Bộ kit xét nghiệm nhanh độc tố Deoxynivalenol trong mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - SYMMETRIC DON GREEN
55Asan Easy Test Heartworm - Xét nghiệm kháng nguyên heartworm trên chó
56Asan Easy Test CCV Ag - Xét nghiệm kháng nguyên coronavirus trên chó
57Asan Easy Test Parvo - Xét nghiệm kháng nguyên parvovirus trên chó
58Asan Easy Test Distemper - Xét nghiệm kháng nguyên distemper virus trên chó
59Asan Easy Test ICH - Xét nghiệm viêm gan trên chó
60Asan Easy Test CCV/CPV - Xét nghiệm kháng nguyên parvovirus/coronavirus trên chó
61Asan Easy Test CIV - Xét nghiệm kháng nguyên influenza virus trên chó
62Asan Easy Test CAV2 - Xét nghiệm kháng nguyên adenovirus trên chó
63Asan Easy Test Canine H.pylori Ag - Xét nghiệm kháng nguyên H.pylori trên chó
64Asan Easy Test CDV/CAV2 - Xét nghiệm kháng nguyên Distemper virus và Adenovirus 2 trên chó
65Asan Easy Test CDV/CAV2/CIV - Xét nghiệm kháng nguyên Distemper virus, Adenovirus 2 và Influenza virus trên chó
66Asan Easy Test CDV/CIV - Xét nghiệm kháng nguyên Distemper virus và Influenza virus trên chó
67Asan Easy Test CIV/CAV2 - Xét nghiệm kháng nguyên influenza virus và Adenovirus 2 trên chó
68Asan Easy Test Canine TgAb IgG/IgM - Xét nghiệm kháng thể (IgG, IgM, IgA) của Toxoplasma gondii trên chó
69Asan Easy Test E.canis - Xét nghiệm kháng thể của Ehrlichia canis trên chó
70Asan Easy Test Lelshmania - Xét nghiệm kháng thể Lelshmania trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của chó.
71Asan Easy Test Canine H.pylori - Xét nghiệm kháng thể anti-H.pylori trên chó
72Asan Easy Test cTnI - Xét nghiệm Cardiac troponin I
73Asan Easy Test D-Dimer - Xét nghiệm D-Dimer
74Asan Easy Test Canine IgE - Xét nghiệm kháng thể kháng thể dị ứng tham khảo trên chó
75Asan Easy Test CPV Ab - Xét nghiệm kháng thể parvovirus trên chó
76Asan Easy Test CDV Ab - Xét nghiệm kháng thể của distemper virus trên chó
77Asan Easy Test CDV/CPV Ab - Xét nghiệm kháng thể của parvovirus/coronavirus trên chó
78Asan Easy Test CCV Ab - Xét nghiệm kháng thể của Coronavirus trên chó
79Asan Easy Test FCoV Ab - Xét nghiệm kháng thể của Coronavirus trên mèo
80Asan Easy Test FeLV - Xét nghiệm kháng nguyên leukemiavirus trên mèo
81Asan Easy Test FPV - Xét nghiệm kháng nguyên parvovirus trên mèo
82Asan Easy Test FCoV - Xét nghiệm kháng nguyên corona virus trên mèo
83Asan Easy Test FIV - Xét nghiệm kháng nguyên immunodeficiency virus (gây suy giảm miễn dịch) trên mèo
84Asan Easy Test FIV/FeLV - Xét nghiệm kháng thể của immunodeficiency virus antibody test và kháng nguyên leukemiavirus trên mèo
85Asan Easy Test FHV - Xét nghiệm kháng nguyên herpes virus (Rhinotracheitis) trên mèo
86Asan Easy Test Feline TgAb IgG/IgM - Xét nghiệm kháng thể (IgG, IgM, IgA) của Toxoplasma gondii trên mèo
87Asan Easy Test FCV Ag - Xét nghiệm kháng nguyên calicivirus trên mèo
88Asan Easy Test TgAb - Xét nghiệm kháng thể Toxoplasma
89Asan Easy Test Rota - Xét nghiệm kháng nguyên Rotavirus
90Asan Easy Test DTM - Xét nghiệm trung gian nấm da
91Asan Easy Test Yeast - Xét nghiệm các loại nấm Candida
92Asan Easy Test Giardia Ag - Xét nghiệm kháng nguyên Giardia trong phân chó và mèo
93Asan Easy Test® Syphilis - Xét nghiệm kháng thể giang mai trong huyết thanh hay huyết tương người
94Asan Easy Test® AntiHBs - Xét nghiệm kháng thể HBs
95Asan Easy Test®HIV1/2 - Xét nghiệm kháng thể HIV loại 1 và 2 ở huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người
96Asan Easy Test®HCV - Xét nghiệm kháng thể virus viêm gan C
97Asan Easy Test® Dengue IgG/IgM - Xét nghiệm phân biệt IgG và IgM kháng virus dengue loại I, II, III và IV
98Asan Easy Test® H. pylori - Xét nghiệm kháng thể Helicobacter pylori
99 Asan Easy Test® HBs - Xét nghiệm kháng nguyên virus viêm gan B
100Asan Easy Test® Influenza A/B - Xét nghiệm kháng nguyên Influenza virus Type A/B
101Asan Easy Test® Dengue NS1 Ag 100 - Xét nghiệm NS1 kháng virus dengue ở huyết thanh, huyết tương hay máu toàn phần người
102Asan Easy Test® ROTA Strip - Xét nghiệm hiện kháng nguyên Rotavirus trong phân người
103 Asan Easy Test® AFP - Xét nghiệm Alpha Fetoprotein
104 Asan Easy Test® FOB - Xét nghiệm máu trong phân trong mẫu phân người
105 Asan Easy Test® CEA - Xét nghiệm kháng nguyên Carcinoembryonic
106 Asan Easy Test® CEA - Xét nghiệm kháng nguyên Carcinoembryonic
107Asan Easy Test® Malaria Pf/Pan Ag - Xét nghiệm kháng nguyên sốt rét kháng P.falciparum (HRP-II) và Pan Plasmodium (pLDH) trong máu toàn phần của người
108Asan Easy Test® Cardiac Combo - Xét nghiệm Cardiac Myoglobin/CK-MB/Troponin I trong máu toàn phần, huyết tương và huyết thanh
109Asan Easy Test® RSV - Xét nghiệm kháng nguyên virus hợp bào (RSV)
110Asan Easy Test® Strep A - Xét nghiệm kháng nguyên Strep A
111Asan Easy Test®Adeno - Xét nghiệm nhiều chủng Adenovirus trong mẫu phân và dịch tiết mũi họng
112Asan Easy Test® Malaria Pf/Pv Strip - Xét nghiệm kháng nguyên ký sinh trùng sốt rét
113Asan Easy Test® H.Pylori Ag - Xét nghiệm kháng nguyên Helicobacter pylori
114Asan Easy Test®hCG - Xét nghiệm hCG trong nước tiểu
115Asan Easy Test® MOR - Xét nghiệm MOR, AMP, MET, THC, COC, MDMA, MTD, PCP, BAR, BZO trong nước tiểu
116Asan Easy Test® MET - Xét nghiệm metamphetamine trong nước tiểu
117Asan Easy Test® AMP - Xét nghiệm amphetamine trong nước tiểu.
118Asan Easy Test® THC - Xét nghiệm benzoylecgonine trong nước tiểu
119Asan Easy Test® COC/MET/THC/MOR - Xét nghiệm benzoylecgonine, methamphetamine, 11-nor-delta-9-tetrahydrocannabinol -9-carboxylic acid (THC) và morphinene trong nước tiểu người
120Asan Easy Test® DOA-6 - Xét nghiệm MET/THC/MOR/AMP/COC/MDMA trong nước tiểu
121WizPure™ qRT-PCR Master (PROBE) - Bộ Master mix chứa mẫu dò dùng trong phản ứng Realtime qRT-PCR
122WizPrep™ Viral DNA/RNA Mini Kit (V2) - Bộ kit ly trích DNA/RNA virus trong mẫu máu, mẫu mô, dịch tiết cơ thể và mẫu nuôi cấy tế bào (V2)
123WizDx™ CDV CrystalMix PCR Kit - Bộ kit realtime PCR đông khô phát hiện Distempervirus trên chó
124WizDx™ ASFV CrystalMix PCR Kit - Bộ kit realtime PCR đông khô phát hiện African swine fever virus trên lợn
125WizDx™ CPV (FPLV) CrystalMix PCR Kit - Bộ kit realtime PCR đông khô phát hiện Parvovirus trên chó, mèo
126Bộ lọc bạch cầu truyền tiểu cầu (CellSep PLX-5NP/ CellSep PLX-5AP)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)