Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAKALOT VIỆT NAM

---------------------------

Số 0309/MKL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 08 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAKALOT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0800304871

Địa chỉ: Đường 390, Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAKALOT VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đường 390, Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203973896    Fax: 02203973899

Email: anhdo@makalot.com.tw    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TSAI HUNG LIN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 306434088   ngày cấp: 18/10/2012   nơi cấp: Bộ ngoại giao Đài Loan

Điện thoại cố định: 02203973896   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Tập

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142578474   ngày cấp: 24/09/2009   nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 29  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế50000000
2Đồ bảo hộ y tế4000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)