Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

---------------------------

Số 20200921001-BOIVN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Giang , ngày 21 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400871414

Địa chỉ: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu,, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Tên cơ sở sản xuất:

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu,, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02046256188    Fax:

Email: jacob.wong@boi.com.hk    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LI HUANXIN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: EC1480835   ngày cấp: 27/02/2018   nơi cấp: Bộ Công an Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Điện thoại cố định: +84 02046256188   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1máy đo đường huyết204320

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

  Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn.
   Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


    Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

    1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

    3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

    Người đại diện hợp pháp của cơ sở

    Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)