Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ACESO

---------------------------

Số 01/CBSX - ACESO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Tiền Giang , ngày 13 tháng 10 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Tiền Giang

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ACESO

Mã số thuế: 1201632868

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa A, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ACESO

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp Bình Hòa A, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0589080212    Fax:

Email: 1tv.aceso@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ ĐỖ VỸ NHÂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025336579   ngày cấp: 03/07/2010   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0589080212   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Hải Chi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024810106   ngày cấp: 16/09/2015   nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế4000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)