Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1

---------------------------

Số 220/cv-vabiotech

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 14 tháng 10 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1

Mã số thuế: 0101066021

Địa chỉ: Số 01 phố Yersin, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đỗ Tuấn Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011726542   ngày cấp: 08/03/2007   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 02439717710   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Kiên Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038076006451   ngày cấp: 19/02/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

(2) Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001067003540   ngày cấp: 17/08/2015   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(3) Họ và tên: Trần Viết Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036072001347   ngày cấp: 08/04/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(4) Họ và tên: Ngô văn Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125436306   ngày cấp: 17/08/2015   nơi cấp: Công An tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1 WizDx™ COVID-19 CrystalMix PCR Kit
2Trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)