Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÍ CÔNG NGHIỆP

---------------------------

Số 01/VBCB/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 19 tháng 10 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÍ CÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0101060767

Địa chỉ: 264 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÍ CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Điểm công nghiệp Đắc Sở, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02437856061    Fax: 02437856062

Email: khicongnghiepkd@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Minh Khoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010218367   ngày cấp: 04/07/2002   nơi cấp: Công an Hà Nội

Điện thoại cố định: 02437856061   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013045054   ngày cấp: 03/10/2013   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 78  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1N20 dùng trong y tế dạng lỏng và khí150000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)