Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ VINH

---------------------------

Số 001/2020/CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Thuận , ngày 20 tháng 10 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Thuận

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ VINH

Mã số thuế: 3401190931

Địa chỉ: 2-4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đức Nghĩa, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ VINH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: E1-33 Khu dân cư Bắc Xuân An, Phường Xuân An, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0909302479    Fax:

Email: levuvinh@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Vũ Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 261123284   ngày cấp: 09/07/2013   nơi cấp: CA Bình Thuận

Điện thoại cố định: 0909302479   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Đức Châu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 261182087   ngày cấp: 10/08/2020   nơi cấp: CA Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế các loại100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)