Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO

---------------------------

Số 012020/PC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 26 tháng 10 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0104856349

Địa chỉ: Phòng 404, Tầng 4, tòa nhà ICT, lô 02-9A, khu công nghiệp Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 02466669000 Fax:  02435667179

Email: info@patco.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Bình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013312014   ngày cấp: 22/05/2010   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0903496696   Điện thoại di động: 0903496696

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Phạm Khánh Toàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034081008077   ngày cấp: 05/03/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000070/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 29/06/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro;


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số