Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SƠN HÀ

---------------------------

Số 003/2020/CB-SH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Giang , ngày 23 tháng 11 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SƠN HÀ

Mã số thuế: 2400893111

Địa chỉ: Xóm Đông Sơn, Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Tên cơ sở sản xuất: Công Ty Cổ phần Sản Xuất Và Thương Mại Quốc Tế Sơn Hà

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Xóm Đông Sơn, thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0904573120    Fax:

Email: cskhsh01@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Dương Thị Bích Hạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121389171   ngày cấp: 26/07/2014   nơi cấp: Ca Bắc Giang

Điện thoại cố định: 0904573120   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đỗ Minh Khoái

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121488217   ngày cấp: 04/08/2010   nơi cấp: CA Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế các loại200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)