Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ AD

---------------------------

Số 01/2020/VBBCD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 23 tháng 11 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ AD

Mã số thuế: 0109112696

Địa chỉ: Lô B18-TT18, đường Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Hà Mai

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038300001779   ngày cấp: 03/08/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Điện thoại cố định: 0829136668   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lê Duy Khánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001072005032   ngày cấp: 13/06/2018   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(2) Họ và tên: Đỗ Trọng Đáp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 090871178   ngày cấp: 30/12/2015   nơi cấp: Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy đo mật độ xương, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy đo mật độ xương
2Máy phẫu thuật, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy phẫu thuật
3Máy nội soi, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy nội soi
4Máy điện tim, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy điện tim
5Máy điện não đồ, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy điện não đồ
6Máy đo chức năng hô hấp, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy đo chức năng hô hấp
7Máy monitor theo dõi bệnh nhân, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy monitor theo dõi bệnh nhân
8Máy theo dõi sản khoa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy theo dõi sản khoa
9Máy hút dịch (hút điện), vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy hút dịch (hút điện)
10Máy siêu âm điều trị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy siêu âm điều trị
11Máy điện trị liệu, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy điện trị liệu
12Máy Laser điều trị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy Laser điều trị
13Máy gây mê, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy gây mê
14Máy gây mê kèm thở, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy gây mê kèm thở
15Máy giúp thở, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy giúp thở
16Máy điện xung, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy điện xung
17Dao (máy) phẫu thuật các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Dao (máy) phẫu thuật các loại
18Lồng ấp sơ sinh, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Lồng ấp sơ sinh
19Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính, Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy chụp CT
20Hệ thống máy cộng hưởng từ, Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy chụp cộng hưởng từ
21Máy siêu âm các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, sử dụng cho Máy siêu âm các loại
22Bơm tiêm điện, Bơm truyền dịch, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Bơm tiêm điện, Bơm truyền dịch
23Các loại thiết bị, vật liệu can thiệp vào cơ thể thuộc chuyên khoa tim mạch, thần kinh sọ não
24Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Hệ thống khí y tế trung tâm
25Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử, chất hiệu chuẩn khác sử dụng trong y tế
26Máy xét nghiệm sinh hóa., hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa.
27Máy xét nghiệm Huyết học, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Huyết học
28Máy xét nghiệm Đông máu, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Đông máu
29Máy xét nghiệm Hemoglobin A1c (HbA1C), hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Hemoglobin A1c (HbA1C)
30Máy xét nghiệm Elisa, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Elisa
31Máy chiết tách tế bào và các vật tư tiêu hao, hóa chất chạy máy
32Kit xét nghiệm ung thư cổ tử cung
33Tủ bảo quản máu, Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ bảo quản máu
34Máy xét nghiệm Miễn dịch, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Miễn dịch
35Máy xét nghiệm Nước tiểu, Test xét nghiệm (Test thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Nước tiểu
36Máy phân tích Khí máu, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy phân tích Khí máu
37Máy phân tích Điện giải, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy phân tích Điện giải
38Máy định danh vi khuẩn, vi rút, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy định danh vi khuẩn, vi rút
39Máy Cấy máu, hóa chất (chất thử), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy Cấy máu.
40Máy máy cấy lao., chất thử chẩn đoán, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, kiểm chuẩn, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy máy cấy lao.
41Máy đo tốc độ Máu lắng, chất thử chẩn đoán, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy đo tốc độ Máu lắng
42Máy Real time PCR (Hệ thống chiết tách tế bào), hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy Real time PCR (Hệ thống chiết tách tế bào)
43Máy định Nhóm máu, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy định Nhóm máu
44Máy chiết tách tiểu cầu, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy chiết tách tiểu cầu
45Máy đo đường huyết, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy đo đường huyết
46Máy đo vi khuẩn Hp qua hơi thở, hóa chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy đo vi khuẩn Hp qua hơi thở
47Máy chụp X quang, Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy chụp X quang
48Thiết bị phòng mổ, dụng cụ phẫu thuật: dao mổ điện, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, đèn mổ, bàn mổ đa năng, tủ sấy, máy thở, máy mê….
49Thiết bị phục hồi chức năng: Máy siêu âm điều trị, hệ thống kéo giãn cổ, cột sống,…
50Máy chụp X quang kỹ thuật số, Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Máy chụp X quang kỹ thuật số

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)