Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

---------------------------

Số 01/ĐV-VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Định , ngày 28 tháng 11 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Định

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 4101450299

Địa chỉ: 205/11 Bạch Đằng, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Phường Hải Cảng, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT - 205/11 Bạch Đằng, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Phường Hải Cảng, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Diệu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211840727   ngày cấp: 13/06/2006   nơi cấp: Bình Định

Điện thoại cố định: 0935884468   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Diệu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211840727   ngày cấp: 13/06/2006   nơi cấp: Bình Định

Trình độ chuyên môn: Khác

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Ampu bóp bóng
2Chỉ phẫu thuật
3Băng keo y tế
4Găng tay y tế
5Kim chọc dò tủy sống
6Miếng cầm máu mũi
7Miếng cầm máu (Gelatin Spong)
8Ống thông tiểu các số
9Bột bó xương các cỡ
10Băng thun các cỡ

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bình Định nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)