Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DOLL EYES

---------------------------

Số 012020-DE

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DOLL EYES

Mã số thuế: 0313871414

Địa chỉ: 08 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phan Nguyễn Huyền Trân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225486598   ngày cấp: 24/07/2012   nơi cấp: Công an Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại cố định: 02873088887   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Vũ Minh Trưởng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 163258886   ngày cấp: 08/03/2011   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kính áp tròng cận, viễn, loạn
2Dung dịch ngâm kính áp tròng
3Dung dịch bảo quản kính áp tròng
4Dung dịch vệ sinh và bảo quản kính áp tròng
5Các trang thiết bị y tế loại B,C,D khác theo quy định của pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)