Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH VIHELM

---------------------------

Số 482/CV-VH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 08 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH VIHELM

Mã số thuế: 0109167991

Địa chỉ: Số nhà 49, ngõ 29, phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Vihelm

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Kho C11- Kho thiết bị Đông Anh, Công ty Cổ phần Thiết bị, đường Đào Cam Mộc, tổ 37, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0979190776    Fax:

Email: congtyvihelm@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG NGA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012143901   ngày cấp: 13/06/2013   nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0979190776   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026092001820   ngày cấp: 28/09/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)