Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

---------------------------

Số 06/2020/CBLL-HL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lạng Sơn , ngày 26 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 4900228124

Địa chỉ: Số 137 Đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053718517 Fax:  02053718417

Email: hoanglananh.luat@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030177000140   ngày cấp: 14/08/2019   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0982795255   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế đăng ký lưu hành:

Tên trang thiết bị y tế: BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH (CÓ KIM)

Chủng loại: KN3

Mã sản phẩm:

Quy cách đóng gói (nếu có):

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Khang Nguyên

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 137 Đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

Địa chỉ chủ sở hữu: Số 137 Đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

5. Thông tin về cơ sở bảo hành:


Cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên trang thiết bị y tế: BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH (CÓ KIM)

Tài liệu kỹ thuật (catalogue) mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế: Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin đăng ký lưu hành là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đăng ký lưu hành.

3. Thông báo cho Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ đăng ký.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)