Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 01 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP

Mã số thuế: 0315076958

Địa chỉ: 38-40 Đường số 21A, p.Bình trị đông b, bình tân, tphcm, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 38-40 Đường 21A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0934090231    Fax:

Email: hongquanov@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VŨ NGỌC HIẾU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024878017   ngày cấp: 02/04/2008   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0934090231   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HOÀNG THỊ NGỌC BÌNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079164001172   ngày cấp: 28/04/2016   nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1BỘ KIT REALTIME PCR ĐỊNH LƯỢNG HEPATITIS B VIRUS (VIRUS VIÊM GAN B)1000000
2BỘ KIT REALTIME PCR ĐỊNH LƯỢNG HEPATITIS C VIRUS (VIRUS VIÊM GAN C)1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)