Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN EUVIPHARM

---------------------------

Số 0056/2021/EV-CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 22 tháng 02 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN EUVIPHARM

Mã số thuế: 1100670578

Địa chỉ: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN EUVIPHARM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: 02723779623    Fax: 02723779590

Email: chauntm@euvipharm.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: YANG KIL CHUN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M87857884   ngày cấp: 02/12/2013   nơi cấp: Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 0326028787   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHẠM MINH TƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 330941338   ngày cấp: 24/12/2008   nơi cấp: Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 200  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế1000000
2Khẩu trang y tế KF941000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)