Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Á ĐÔNG

---------------------------

Số 01/AĐ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 06 tháng 03 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Á ĐÔNG

Mã số thuế: 0304852895

Địa chỉ: 21A Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP HCM, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: HUỲNH TRẦN HỒNG NGỌC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 092180001554   ngày cấp: 11/08/2016   nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát

Điện thoại cố định: 0916551478   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Chí Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024843464   ngày cấp: 25/07/2015   nơi cấp: CA. TP HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Phạm Thị Chinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031139381   ngày cấp: 09/02/2006   nơi cấp: CA Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hóa chất sát khuẩn
2Vật tư Y tế tiêu hao

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)