Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC US PHARMA

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 26 tháng 03 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC US PHARMA

Mã số thuế: 0801329156

Địa chỉ: Số 137 đường Thanh Bình, khu 4, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC US PHARMA - Số 137 đường Thanh Bình, Thành phố Hải dương, Hải dương, Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Tạ Thị Năng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142497007   ngày cấp: 17/05/2006   nơi cấp: Công an Hải Dương

Điện thoại cố định: 0982682688   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Thị Thiết

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 143006653   ngày cấp: 03/09/2010   nơi cấp: Công an Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Cao Minh Nguyệt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 151882055   ngày cấp: 16/10/2006   nơi cấp: Công an Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(3) Họ và tên: Cao Xuân Trường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 152076688   ngày cấp: 31/03/2014   nơi cấp: Công an Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1 Các loại máy móc thiết bị y tế ; Các loại sinh phẩm - hóa chất xét nghiệm; Các loại vật tư y tế tiêu hao; Các thiết bị y tế gia đình; Các loại vật tư khác…; Các loại vật tư - thiết bị dùng cho cận lâm sàng; ;Các loại bàn và giường khám bệnh; Các loại y dụng cụ phục vụ cho y khoa…

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hải Dương nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)