Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM

---------------------------

Số 13/2021/CV-HAT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 13 tháng 04 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0106899059

Địa chỉ: Số nhà 57, ngách 402/42, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 02473068930 Fax: 

Email: hat.medical@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN VÂN AN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022183004338   ngày cấp: 24/05/2018   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 02473068930   Điện thoại di động: 0988998930

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN VĨNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034089006334   ngày cấp: 08/08/2017   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 2000128/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 18/12/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chuẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số