Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR

---------------------------

Số 01/2021/TRADIPHAR

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 26 tháng 04 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR

Mã số thuế: 0801098712

Địa chỉ: Khu dân cư phục thiện, Xã Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu dân cư phục thiện, Xã Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0962534998    Fax:

Email: khautrang.tradiphar@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Xuân Trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142041425   ngày cấp: 01/09/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

Điện thoại cố định: 0962534998   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Chính Khoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030092000013   ngày cấp: 06/03/2014   nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG về Dân Cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Viên đặt âm đạo10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)