Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG

---------------------------

Số 28.4.2021/VBĐN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 28 tháng 04 năm 2021

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0303020284

Địa chỉ: 146 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838585594 Fax:  02839624247

Email: bayoka146148@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Liêu Chí Siêu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022293972   ngày cấp: 07/03/2009   nơi cấp: CA.TP.HCM

Điện thoại cố định: 02838585594   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế đăng ký lưu hành:

Tên trang thiết bị y tế: Máy xông khí dung

Chủng loại: Sonic

Mã sản phẩm:

Quy cách đóng gói (nếu có):

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Thái Bình Dương

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 146 Lò Siêu, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Thái Bình Dương

Địa chỉ chủ sở hữu: 146 Lò Siêu, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

5. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 146 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02838585594   Điện thoại di động:


Cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên trang thiết bị y tế: Máy xông khí dung

Tài liệu kỹ thuật (catalogue) mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế: Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin đăng ký lưu hành là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đăng ký lưu hành.

3. Thông báo cho Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ đăng ký.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)