Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ MINH CHÂU

---------------------------

Số 01:2021/MCP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 28 tháng 04 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ MINH CHÂU

Mã số thuế: 2801649294

Địa chỉ: Lô 25 MB 1876, Phường Đông Hương, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ MINH CHÂU

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Thịnh Hùng, Xã Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373710239    Fax:

Email: giayphepyte.com@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ XUÂN CHÍNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 171599658   ngày cấp: 12/11/2011   nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Điện thoại cố định: 0374333999   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đỗ Viết Cự

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 170580014   ngày cấp: 07/05/2012   nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang Y tế200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)