Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THANH HÓA

---------------------------

Số 36

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 05 tháng 05 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THANH HÓA

Mã số thuế: 2802534183

Địa chỉ: Khu TM2-Khu công nghiệp Đình Hương-Tây Bắc Ga ( giai đoạn 2)-phường Đông Cương-tp Thanh Hóa, Phường Đông Cương, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THANH HÓA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: LÔ TM2- KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH HƯƠNG-TÂY BẮC GA( GIAI ĐOẠN 2) - PHƯỜNG ĐÔNG CƯƠNG- TP THANH HÓA, Phường Đông Cương, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0981581975    Fax:

Email: tienkd1985@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hà Mạnh Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 017202233   ngày cấp: 02/08/2010   nơi cấp: Giám đốc công an tp Hà Nội

Điện thoại cố định: 0912063348   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Anh Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001085204403   ngày cấp: 06/04/2018   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Oxy lỏng, khí450
2CO2 lỏng140

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)