Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG

---------------------------

Số GRT/01/2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 05 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG

Mã số thuế: 0304263353

Địa chỉ: 61/11 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đặng Thu Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079155001108   ngày cấp: 27/07/2016   nơi cấp: TP HCM

Điện thoại cố định: 0903848812   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Dư Thế Minh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 383357436   ngày cấp: 02/05/2013   nơi cấp: CA. Tỉnh Cà Mau

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Chất làm đầy da
2Túi đặt ngực
3Chỉ phẫu thuật
4Chỉ thẩm mỹ
5Khẩu trang y tế
6Găng tay y tế
7Băng y tế
8Gạc y tế
9Kiêm tiêm
10Các trang thiết bị y tế loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)