Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM

---------------------------

Số OVNC-MD05/21-05

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 26 tháng 05 năm 2021

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 3600939069

Địa chỉ: Đường số 8, khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3514555 -3449 Fax:  0251.3514779

Email: kim.luonghoang@olympus.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: KAZUO NITTA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: TR7947067   ngày cấp: 29/03/2017   nơi cấp: Bộ Ngoại Giao

Điện thoại cố định: 0251.3514555   Điện thoại di động: 0985634085

3. Trang thiết bị y tế đăng ký lưu hành:

Tên trang thiết bị y tế: Thiết bị kẹp xoay dùng một lần

Chủng loại: HX-201LR-135L, HX-201UR-135L, HX-201YR-135, HX-201LR-135, HX-201UR-135

Mã sản phẩm:

Quy cách đóng gói (nếu có):

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Olympus Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đường số 8, khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.

Địa chỉ chủ sở hữu: 2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan

5. Thông tin về cơ sở bảo hành:


Cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên trang thiết bị y tế: Thiết bị kẹp xoay dùng một lần

Tài liệu kỹ thuật (catalogue) mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế: Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin đăng ký lưu hành là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đăng ký lưu hành.

3. Thông báo cho Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ đăng ký.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)