Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH NEXTERN VIỆT NAM

---------------------------

Số 03

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 27 tháng 05 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH NEXTERN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702780349

Địa chỉ: Nhà xưởng C1B-D5, Lô C-1B-CN, Đường DE5, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH NEXTERN VIETNAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Nhà xưởng C1B-D5, Lô C-1B-CN, Đường DE5, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: +842743803760    Fax: +842743803763

Email: lucy.duong@nextern.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: AVINASH KUMAR

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: Z2139884   ngày cấp: 06/09/2010   nơi cấp: Ấn Độ

Điện thoại cố định: 0798490486   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

(1) Họ và tên: Avinash Kumar

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: Z2139884   ngày cấp: 06/09/2010   nơi cấp: Ấn Độ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 120  tháng.

(2) Họ và tên: Dương Thị Thanh Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 072185001507   ngày cấp: 29/03/2016   nơi cấp: Công An Tây Ninh

Trình độ chuyên môn: Khoa học môi trường

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 108  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Giá kẹp để gắn thiết bị có miếng dán cố định (Mounting Cradle)170000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)