Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO

---------------------------

Số 01/CBSX - TK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Bình , ngày 28 tháng 05 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Bình

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO

Mã số thuế: 1001073651

Địa chỉ: Thôn Hữu Vy, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Hữu Vy, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0983984321    Fax:

Email: duocphamtokyo@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Công Huân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034088007545   ngày cấp: 12/04/2018   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0983984321   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Công Huân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034088007545   ngày cấp: 12/04/2018   nơi cấp: Cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch xịt tai, mũi, miệng, họng200000
2Dung dịch xúc họng20000
3Dung dịch vệ sinh phụ nữ20000
4Dung dịch và dầu xoa bóp20000
5Khẩu trang y tế50000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)