Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

---------------------------

Số 80/CVQD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 06 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

Mã số thuế: 0306310369

Địa chỉ: 105 Đường 320-Bông Sao, Phường 05, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nông Thị Bích Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025312224   ngày cấp: 21/05/2010   nơi cấp: CA.TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02839823445   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đặng Quốc Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079087014769   ngày cấp: 08/03/2019   nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về Trật tự Xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị y tế, máy/ hệ thống xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19
2Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên thiết bị y tế, máy/ hệ thống xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19
3Hóa chất, chất thử, vật liệu kiểm soát, bộ xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19
4Vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19
5Hệ thống tách chiết và Real Time PCR tự động
6Hóa chất, chất thử, vật liệu kiểm soát, vật tư y tế dùng trên hệ thống tách chiết và Real Time PCR tự động
7Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên hệ thống tách chiết và Real Time PCR tự động
8Hệ thống phân tích sinh hóa và miễn dịch tự động
9Hóa chất, chất thử, vật liệu kiểm soát, vật tư y tế dùng trên hệ thống phân tích sinh hóa và miễn dịch tự động
10Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động
11Máy chiết tách tế bào máu và phụ kiện đi kèm
12Bộ kit thu nhận tiểu cầu dùng cho máy chiết tách tế bào máu
13Bộ kit trao đổi huyết tương cho máy chiết tách tế bào máu
14Túi chứa chất chống đông máu
15Hệ thống máy xử lý đông lạnh và rửa hồng cầu và phụ kiện đi kèm
16Hóa chất, dung dịch, vật tư tiêu hao và phụ kiện dùng cho hệ thống máy xử lý đông lạnh và rửa hồng cầu
17Máy truyền máu hoàn hồi và phụ kiện đi kèm
18Vật tư tiêu hao và phụ kiện dùng cho Máy truyền máu hoàn hồi
19Máy đo và phân tích chức năng đông máu và phụ kiện
20Hóa chất, chất thử, chất chuẩn, vật tư tiêu hao và phụ kiện dùng cho máy phân tích chức năng đông máu
21Bộ lọc bạch cầu thu hồng cầu
22Bộ lọc bạch cầu thu tiểu cầu
23Máy phân tích miễn dịch và phụ kiện đi kèm
24Hóa chất, chất thử, chất chuẩn, vật tư tiêu hao và phụ kiện dùng cho máy phân tích miễn dịch
25Bộ xét nghiệm nhanh tìm máu ẩn trong phân
26Máy định danh vi khuẩn và linh kiện, phụ kiện đi kèm
27Túi chứa mẫu khí thở dùng cho máy định danh vi khuẩn
28Túi máu (các loại)
29Ốc tai điện tử và linh  kiện, phụ  kiện, vật  tư  tiêu  hao  đi kèm
30Máy  đo  đông  máu
31Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  đo  đông  máu
32Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  đo  đông  máu
33Kim  lấy  máu  dùng  trên  máy  đo  đông  máu
34Hệ thống robot phẫu thuật thay khớp, dụng cụ, linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm
35Hệ thống robot phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống, dụng cụ, linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm
36Hệ thống robot phẫu thuật nội soi Da Vinci, dụng cụ, linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm
37Hệ thống robot phẫu thuật nội soi, dụng cụ, linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm
38Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm
39Máy đọc kết quả phân tích miễn dịch
40Máy đọc kết quả xét nghiệm nhanh
41Bộ xét nghiệm nhanh tìm vi khuẩn trong máu
42Bộ xét nghiệm nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết
43Găng tay phẫu thuật (Các loại)
44Máy  xét  nghiệm  đường  huyết
45Que  thử  dùng  trên  máy  xét  nghiệm  đường  huyết
46Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  xét  nghiệm  đường  huyết
47Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  trên  máy  xét  nghiệm  đường  huyết
48Máy  phân  tích  khí  máu,   điện  giải
49Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  phân  tích  khí  máu,   điện  giải
50Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  phân  tích  khí  máu,   điện  giải
51Máy  phân  tích  miễn  dịch
52Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  phân  tích  miễn  dịch
53Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  phân  tích  miễn  dịch
54Máy  phân  tích  nước  tiểu
55Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  phân  tích  nước  tiểu
56Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  phân  tích  nước  tiểu
57Máy  đồng  nhất  mẫu
58Máy  tách  chiết  và  Real  Time  PCR  tự  động
59Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  tách  chiết  và  Real  Time  PCR  tự  động
60Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  tách  chiết  và  Real  Time  PCR  tự động
61Máy  theo  dõi  tế  bào  theo  thời  gian  thực
62Máy  nhuộm  mô  tế  bào  trên  lam
63Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  xét  nghiệm  mô  tế  bào  trên  lam
64Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  xét  nghiệm  mô  tế  bào  trên  lam
65Máy  tiền  phân  tích
66Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  tiền  phân  tích
67Máy  hút  và  phân  phối  mẫu  tự  động
68Máy  quét  tiêu  bản  tự  động
69Máy  hậu  phân  tích
70Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  hậu  phân  tích
71Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  hậu  phân  tích
72Máy  phân  tích  sinh  hóa
73Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  phân  tích  sinh  hóa
74Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  phân  tích  sinh  hóa
75Máy  xét  nghiệm  chức  năng  tiểu  cầu
76Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  xét  nghiệm  chức  năng  tiểu  cầu
77Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  xét  nghiệm  chức  năng  tiểu  cầu
78Máy  Real  Time  PCR  tự  động
79Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  Real  Time  PCR  tự  động
80Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  Real  Time  PCR  tự  động
81Máy  tách  chiết  công  suất  cao
82Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  tách  chiết  công  suất  cao
83Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  tách  chiết  công  suất  cao
84Máy  xét  nghiệm  đông  máu  tự  động
85Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  xét  nghiệm  đông  máu  tự  động
86Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  xét  nghiệm  đông  máu  tự  động
87Máy  phân  tích  huyết  học  tích  hợp
88Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  phân  tích  huyết  học  tích  hợp
89Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trên  máy  phân  tích  huyết  học  tích  hợp
90Máy  đo  đường  huyết  nhanh
91Hóa  chất  xét  nghiệm  dùng  trên  máy  đo  đường  huyết  nhanh
92Que  thử,   bút  lấy  máu,   kim  lấy  máu  dùng  trên  máy  đo  đường  huyết  nhanh
93Hoá chất sát khuẩn
94Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trong tim mạch can thiệp
95Linh  kiện,   phụ  kiện,   vật  tư  tiêu  hao  dùng  trong thay khớp gối ,khớp háng
96Kim ,chỉ vật tư tiêu hao dùng trong phẫu thuật
97Hệ thống phẫu thuật nội soi 2D, 3D và dụng cụ, linh kiện, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm
98Các bộ dụng cụ nội soi (Các loại, các kích cỡ)
99Dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, lưỡng cực (Các loại, các kích cỡ)
100Dụng cụ phẫu thuật nội soi sử dụng một lần (Các loại, các kích cỡ)
101Kìm kẹp kim nội soi (Các loại, các kích cỡ)
102Các dụng cụ khác (Các loại, các kích cỡ)
103Dụng cụ nội soi khớp (Các loại, các kích cỡ)
104Dụng cụ, thiết bị nội soi phụ khoa (Các loại, các kích cỡ)
105Kẹp đặt clip mạch máu nội soi
106Phụ khoa: Soi tử cung/ soi cắt đoạn/ soi bàng quang
107Dụng cụ thiết bị nội soi tính tiền theo lần sử dụng (Các loại, các kích cỡ)
108Dự án quản lý dụng cụ phẫu thuật nội soi (Các loại, các kích cỡ)
109Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh sọ não và dụng cụ, linh kiện, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm
110Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh cột sống và dụng cụ, linh kiện, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm
111Dụng cụ phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo
112Dụng cụ cấy ghép phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo
113Vít nội soi khớp titan
114Vít nội soi khớp tự tiêu
115Dụng cụ nội soi khớp
116Dụng cụ cấy ghép nội soi khớp
117Dụng cụ nội soi khớp
118Máy khoan xương phẫu thuật nội soi khớp
119Đầu bào, cắt máy khoan bào nội soi khớp
120Dụng cụ định vị phẫu thuật thay khớp gối toàn phần
121Bộ dụng cụ hỗ trợ thay khớp gối
122Khớp gối nhân tạo phần xương đùi
123Khớp gối nhân tạo phần xương chày
124Khớp gối nhân tạo
125Chuôi khớp gối nhân tạo
126Khớp gối nhân tạo xi măng
127Các loại khớp gối nhân tạo khác
128Dụng cụ đặc biệt cho khớp gối nhân tạo
129Dụng cụ chung thay thế khớp gối
130Bộ dụng cụ mổ khớp
131Bộ khớp
132Bộ Chuôi khớp háng nhân tạo (các loại)
133Khớp háng nhân tạo (các loại)
134Nút chuôi khớp háng nhân tạo
135Bộ chỏm khớp háng nhân tạo
136Chỏm khớp háng nhân tạo (các loại)
137Chỏm khớp háng đơn cực, lưỡng cực
138Các loại dụng cụ đặc biệt dùng cho khớp háng nhân tạo
139Các loại dụng cụ đặc biệt dùng cho chuôi khớp háng nhân tạo
140Các loại dụng cụ đặc biệt dùng cho chỏm khớp háng nhân tạo
141Các loại dụng cụ đặc biệt dùng cho ổ cối nhân tạo
142Các loại dụng cụ dùng cho phẫu thuật thay khớp háng
143Xi măng và phụ kiện trong thay khớp háng
144Các loại dụng cụ đặc biệt dùng cho khớp háng nhân tạo
145Dụng cụ hút tưới trong phẫu thuật nội soi
146Dụng cụ thắt chỉ, đẩy chỉ nội soi
147Ống kính nội soi
148Miếng lau ống kính nội soi
149Màng lọc khuẩn cho máy bơm CO2 trong phẫu thuật nội soi
150Kìm mang kim trong phẫu thuật nội soi
151Đầu nối, khớp nối
152Khẩu trang y tế (các loại)
153Kim tiêm (các loại)
154Dây truyền dịch (các loại)
155Dụng cụ, thiết bị đo nhiệt độ (các loại)
156Bộ xét nghiệm nhanh các loại
157Máy gây mê
158Máy điện tim
159Hệ thống thu nhận và xử lý ảnh số hóa
160Holter điện tim
161Holter huyết áp
162Máy điều trị vàng da
163Máy theo dõi sản khoa
164Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh
165Máy hồi sức hô hấp cho trẻ sơ sinh
166Máy theo dõi bệnh nhân
167Máy thở
168Hệ thống chụp mạch
169Máy X-quang di động
170Máy X-quang kỹ thuật số
171Máy X-quang chẩn đoán
172Máy X-quang chẩn đoán kỹ thuật số
173Máy X-quang chụp vú
174Hệ thống chụp PET/CT
175Hệ thống chụp SPECT tim
176Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X
177Máy X-quang C-arm di động
178Hệ thống chụp cộng hưởng từ
179Hệ thống chụp cắt lớp vi tính
180Máy siêu âm chẩn đoán
181Máy gây mê kèm thở
182Các TTBYT khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)