Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC TÂY DƯỢC ĐỨC

---------------------------

Số 01/DĐ-2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 15 tháng 06 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC TÂY DƯỢC ĐỨC

Mã số thuế: 46A8017641

Địa chỉ: 429 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Văn phòng giao dịch(nếu có): NHÀ THUỐC TÂY DƯỢC ĐỨC - 429 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 281153848   ngày cấp: 19/03/2013   nơi cấp: CA Bình Dương

Điện thoại cố định: 0919468010   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Đức Thẩm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225087049   ngày cấp: 07/06/2009   nơi cấp: Công an Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở y tế Bình Dương nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)