Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC DƯỢC PHẨM BIOPRO

---------------------------

Số 01-210621/Bio

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 23 tháng 06 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC DƯỢC PHẨM BIOPRO

Mã số thuế: 2300788868

Địa chỉ: KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC DƯỢC PHẨM BIOPRO

Địa chỉ cơ sở sản xuất: KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223634553    Fax:

Email: nguyenkhuyen.tump@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TOÀN LƯƠNG VŨ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012389098   ngày cấp: 15/06/2007   nơi cấp: CA Hà Nội

Điện thoại cố định: 02223634553   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN MINH TÍNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125217451   ngày cấp: 22/03/2003   nơi cấp: CA Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 72  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế các loại1000000
2Quần áo bảo hộ và các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh100000
3Dung dịch rửa tay1000000
4Dung dịch xịt vệ sinh tai, mũi, họng100000
5Muối, bột pha rửa mũi, tai, miệng, họng100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)